Produktkategorier inom nödbelysning och nödutrymningsskyltarVi hjälper dig att rita in även nödbelysning i ditt projekt!

Våra ljusdesigners har de kunskaper som krävs för att beräkna och placera nöd- och utrymningsbelysning på ett sätt som optimerar både säkerhet och visuell tydlighet, samt säkerställer att specifika standarder och säkerhetskrav för nöd- och utrymningsbelysning följs. Vid projektering tar man även hänsyn till estetik och design för att smidigt införliva nöd- och utrymningsbelysning i byggnadens övergripande koncept där sådana önskemål finns.

Korrekt placering av nöd- och utrymningsbelysning i en fastighet säkerställer säkerhet och trygghet under kritiska situationer. Nöd- och utrymningsbelysning fungerar som avgörande vägledare och lyser upp flyktvägar och viktiga områden när normal belysning fallerar på grund av strömavbrott, bränder eller andra nödsituationer.Strategiskt placerade nödljus längs flyktvägar, trapphus, utgångsdörrar och andra kritiska punkter hjälper människor att navigera genom mörker och rök. Detta minskar risken för olyckor, skador och förseningar som kan förhindra en effektiv utrymning.