Hållbar utveckling är enligt FN  ”En utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov”.

Vi har valt att definiera begreppet utifrån miljö, ekonomiskt och socialt ansvar.

Hållbar utveckling menar vi uppstår när dessa tre komponenter stödjer varandra:

Miljöansvar

För oss är miljön viktigt och därför ser vi till att våra produkter håller energieffektiv framtagning med så lite miljöpåverkan som möjligt.


När vi väljer material använder vi i största möjliga mån återvinningsbara material som vi sorterar och återvinner i samarbete med Stena. Brukandet av produkten påverkar vi genom styrningar, energiåtgång och ljuskvalitet. Vi ser alltid till att våra armaturer har utbytbara delar i den mån det går.

Miljövänliga kemikalier använder vi i så stor utsträckning som möjligt. Vi följer lagarna kring detta, men försöker även överträffa dem.

Ekonomiskt ansvar

På Westal uppmuntrar vi till hänsynstagande av fler faktorer när beslut fattas.


Att ha ett ekonomiskt sunt företag kräver flera aspekter för att gå med vinst och det är med dessa medel som vi jobbar; Hållbara produkter, flexibilitet, vi skapar arbetstillfällen, minskar kvalitetsförluster, kompetensförsörjning och personalutveckling.

Genom att erbjuda arbetsfillfällen och betala skatt bidrar Westal till samhällsekonomin och det ekonomiska välståndet.    

 

Socialt ansvar

Westals långsiktiga mål inom socialt ansvarstagande är att bidra till ett bättre samhälle genom att vara en ansvarstagande och respektfull arbetsgivare. 


Vi vill bidra till en positiv social utveckling på de geografiska områden vi verkar i. Företagskulturen på Westal präglas av flexibilitet, nytänkande och handlingskraft.

Företagets långsiktiga hållbarhetsvision är att vara den mest attraktiva arbetsplatsen inom belysning.
Detta uppnås genom att vi på Westal respekterar allas lika värde och rättigheter, genom att erbjuda alla medarbetare en god, säker, rättvis, icke-diskriminerande arbetsmiljö. Dessutom ska våra medarbetare ha samma förutsättningar för att utvecklas inom verksamheten.

För att nå våra hållbarhetsmål är det inte bara miljö- och sociala ansvaret hos vår verksamhet som räknas, utan vi strävar även efter att våra leverantörer och samarbetspartners delar våra värderingar och vision om ett hållbart samhälle.

Vi har tydliga krav på att våra leverantörer ska ha väl fungerade rutiner för miljö- och kvalitetsstyrning samt grundläggande principer av mänskliga rättigheter.     

EcoVadis

Efter EcoVadis utvärdering av Westals hållbarhetsarbete har vi tilldelats deras bronsmedalj. 🌱
Priset delas ut till de företag som uppnår en hög nivå av global hållbarhet och bronsmedaljen placerar Westal bland de topp 50% bästa företagen som bedömts av EcoVadis. Bedömningen täcker ett brett spektrum av icke-ekonomiska ledningssystem inklusive effekter på miljö, arbetsmarknad och mänskliga rättigheter, etik och hållbar upphandling.

För Westal är hållbarhet en viktig del i vårt arbete som vi fortsatt kommer att lägga stort fokus på.