Alternativa energikällor

Tack vare att våra armaturen med alternativa energikällor så som sol-, vind-, och hybridarmaturer inte kräver fast ström, Öppnar vi upp för möjligheten att placera armaturer i nya områden där det tidigare inte varit möjligt p.g.a. avsaknad av framdragen el utan drivs armaturerna naturens egna krafter. 

Genom att minska belastningen på det befintliga elnätet öppnar vi även upp för fler möjligheter, vilket vi tror kommer bli ett måste i framtiden.