2021-05-28

Belysning för sporthall

Armaturerna behöver vara robusta och tåliga för att klara att träffas av hårda skott. De skall också ge en bra och bländfri allmänbelysning, samtidigt som att hallens olika användningsområden och idrotter har skilda krav på ljusbild och ljusmängd, vilket ökar behovet av en belysningslösning där ljuset enkelt kan styras och förändras. Vår industriarmatur Sporty är anpassad för dessa miljöer. Sporty finns med on/off och DALI, monteras dikt tak eller pendlas.

Sporty är vår nya belysningslösning anpassad för miljöer som kräver stor tålighet och flexibilitet.