Varför och var ska jag välja alternativa energikällor? 

Det svenska elnätet är generellt väl rustat för att hantera den allt högre belastningen vi har idag. Dock är det viktigt att emellanåt se över belastning och förbrukning i bostadsområden och fastigheter, dels ur ett hållbarhetsperspektiv men också för att undvika effekttoppar i systemet och kunna frigöra el till exv. elbilsladdare, ytterligare trygghetsskapande belysning etc. Vi har därför tagit fram en serie armaturer med alternativa energikällor i tre olika utföranden beroende på vart och hur belysningen skall användas.

Säsongsbelysning - Sunpex 
Åretom-belysning - Sunpex Elhybrid
Åretom-belysning där det inte går att dra fram el - Sunpex Vindbybrid

Sunpex

Säsongsbelysning där det inte går att dra fram el

Sunpex kan med fördel installeras där säsongsbelysning behövs exempelvis bryggor, strandpromenad eller camping. Sunpex drivs av ren solenergi och fungerar under vår/sommar halvåret när solen är framme. Under höst/vinter brukar det inte finns tillräckligt med sol för att generara energi till armaturen. 

•   Drivs med hjälp batterier som laddas av solljus.
•   On/Off strömbrytare om man vill lagra energi eller stänga av.

Montage
Armaturen fästes på stolpe 38-60mm med hjälp av medföljande stolpklämma eller skruvas fast på vägg.

Lämplig för
Säsongsbelysning, exempelvis bryggor, camping, strandpromenader.

Till produkterna

Sunpex Elhybrid

Åretom-belysning 

Sunpex Elhybrid drivs i första hand med ett batteri som laddas av solenergi, samt via elnätet när soltimmarna inte är tillräckligt många. Detta är ett åretrunt-alternativ då den fungerar både på sommar- och vinterhalvåret. Lämplig att installera på exempelvis parkering i ett bostadsområde, för att avlasta elnätet och undvika ev. effekttoppar.

•   Drivs med hjälp batterier som laddas av solljus.
•   On/Off strömbrytare om man vill lagra energi eller stänga av. 

Montage
Armaturen fästes på stolpe 38-60mm med hjälp av medföljande stolpklämma eller skruvas fast på vägg.

Lämplig för
Säsongsbelysning, exempelvis bryggor, camping, strandpromenader.

Till produkterna

Sunpex Vindhybrid

Åretom-belysning där det inte går att dra fram el

Ett åretrunt-alternativ då den fungerar både på sommar- och vinterhalvåret. Med tre olika alternativa energikällor. Lämplig för platser där det är svårt, eller inte möjligt att dra fram el som t.ex. belysning av fjällvandring. Drivs med Sollpanel och /eller i vindgenerator. När det inte blåser eller är någon sol växlar den automatiskt över till eldrift.

•   Off grid med separat solpanel och vindturbin
•   Drivs med hjälp batterier som laddas av solpanel och/eller vindgenerator.
•   Full laddning varar ca 12tim på 100%. 
•   On/Off strömbrytare om man vill lagra energi eller stänga av. 

Montage
Fästes på stolpe 76mm med hjälp av medföljande stolpfäste. 
Solpanel är monterat ovan armatur med eget ställbart fäste. 
Vindgenerator monteras på eget stolpfäste. 

Lämplig för
Platser där det är svårt eller finns någon möjlighet att dra fram el, exempelvis fjällvandring.

Till produkterna