Svensktillverkat till Svanenmärkt bostadsområde

 

Kvarteret Radiomasten
År: 2016
Kund: Ahlsell Luleå
Installatör: J&B Elinstallationer 
 
Radiomasten i Luleå är ett område som erbjuder närhet till natur och Luleälv, samt närhet till handelsområdet Storheden. Med 45st radhus och norra Sveriges första Svanenmärkta hus, valdes Westal som en svensktillverkade belysningsleverantör för minsta möjliga klimatpåverkan.

Vi valde LED i alla armaturer för att hålla nere elförbrukningen. Stora väggytor belystes med 2st Magnum cylinder II där ljuset täckte nästan hela väggen. Ark placerades ut längs med gatan och vid bostäderna installerades Sunrice (som numera utgått ur sortimentet). Här blev det en liten specialproduktion då kablarna till Sunrice behövde justeras, samt att hålen behövde göras om.

Utöver belysningen hjälpte vi kunden ytterligare då vi även fick i uppdrag att göra plåtar för bland annat motorvärmare.