Effektiv uppvärmning

Vi planerar att genom en solcellsanläggning på vårat tak på fabriken i Bankeryd skapa en bättre uppvärmningslösning till fabriken och på så sätt minska våra totala utsläpp.