Material och teknik i WESTAL’s armaturer

Som tillverkare av svenska kvalitetsarmaturer så sätter vi stor vikt vid användande av högkvalitativa material i alla våra egenproducerade armaturer. Våra leverantörer och samarbetspartners ska alltid kunna uppvisa certifikat och tester som uppfyller de högt ställda kvalitetskrav som vi ställer. Vi har alltid jobbat långsiktigt med kvalitet i all utveckling av armaturer och tillverkningssätt.
Detta är en stor anledning till att vi fortfarande producerar en stor del av våra armaturer för hand och enligt traditionella hantverksmässiga metoder. Några exempel på specifikationer i ingående råmaterial;

Material  Tjocklek  Kvalitet
     
Stålplåt  0,6-2,0mm Kvalitet lägst D6 01 AM
Aluminiumplåt  1,0-2,0mm Kvalitet lägst 4007-14
Galvaniserad plåt 0,6-2,0mm Kvalitet DXSID Z 275B
Stålrör  1,5-3,0mm Kvalitet lägst DIN 2394
Kopparplåt 0,5-2,0mm Kvalitet CU HH: SS 5015-04
Kopparplåt 0,5-2,0mm Kvalitet GL: SS 5015-02

 

Glas och plast i WESTAL’s armaturer

 

Akryl (PMMA)

Akrylplast är en transparent termoplast som är helt färglös och genomsiktlig med hög ytglans. Den är obegränsat infärgbar och är den vanligaste plasten för metallisering. Akrylplast är ogiftig och har mycket goda optiska och mekaniska egenskaper. Den är lätt att bearbeta och slagfastheten är ganska god, dock inte lika bra som t.ex. polykarbonat. Akrylplast kan utsättas för alkaliska lösningar, utspädda syror och oljor men klarar inte starkare syror, alkoholer, aceton och klorväten.
Akryl kan med fördel användas i utomhusarmaturer eftersom plasten påverkas (åldras) obetydligt av solstrålning, väder och vind.
Karbonatplast (PC) / Polykarbonat Karbonatplast en termoplast som ofta kallas polykarbonat. Glasklar, opalvit eller infärgad ser den likadan ut som akrylplast men har en något mattare yta. Den har bättre slagseghet än akryl och kan förstärkas med glasfiber. Karbonatplast kostar mer än akryl, kan kallbockas upp till 5 mm tjocklek och är självslocknande. I våra armaturer används den ofta i form av okrossbara kupor, stallglas, ersättning till fönsterglas eller andra avskärmningar.

PET-G

PET-G är en amorf, icke kristallin termoplast som ingår i familjen polyetentereftalat (PET) eller med andra ord polyester. Materialet har utvecklats för att möta efterfrågan på egenskaper som god genomsynlighet, styrka och kemikaliebeständighet. Materialet är UV-beständigt och väldigt slagsegt samt ger en mycket bra och diffuserad ljusbild då det används som bländskydd i våra armaturer. PET-G tillverkas bland annat genom återvinning av Dryckesflaskor i PET. Används av oss i ett flertal bländskydd.

Glas

Fönsterglas är vanligt traditionellt genomskinligt glas som vi skär ut i allahanda format till våra armaturer samt som reservdelar till kunder.

Härdat fönsterglas

Härdat glas, glas tillverkat med snabb avkylning, så kallad härdning. Ibland ser man även benämningen tempererat glas efter det engelska namnet tempered glass. Härdat glas innehåller mekaniska spänningar och är därför mer slagtåligt än enkelt glas, men om glaset utsätts för ett tryck som övervinner spänningarna så spricker hela glaskroppen i små bitar. Klassiska armaturer från Westal kan vid förfrågan beställas som special med härdat glas.

Katedralglas

Katedralglas är benämningen på ett plant hamrat ornamentsglas som jämte fönsterglas används som standard i många av våra klassiska armaturer. Det hamrade glaset bryter ljuset mycket vackert samtidigt som strukturen i glaset döljer innehållet i armaturen. Därmed är katedralglas även utmärkt att använda tillsammans med lågenergilampor, då man aldrig kommer att se själva ljuskällan. Katedralglas finns i klart respektive gult/rökfärgat utförande.

Polykarbonatglas/polykarbonatskiva

Plastglas med mycket hög beständighet och även mycket slagtåligt. Skärs till efter önskade mått och används ofta i armaturer i offentlig miljö, där ett mer tåligt material önskas pga skaderisk och möjlig åverkan.

Cylinderglas

Cylinderglas är formblåsta större glas som innehåller luftbubblor vilket bryter ljuset och ger extra effekt till armaturen. Man får även en känsla av att glaset är gammalt.

Stallglas

Stallglas är formblåsta glas med skruvgänga på 84,5mm. Stallglas finns i blästrat, opalt eller i klart utförande.

Glasglober

Glasglober är formblåsta glas i olika storlekar och med olika flänsöppningar. Finns som standard i vårt sortiment i följande dimensioner: Ø200/100mm, 250/100mm, 300/100mm och 350/150mm. Klart blåsigt, gult blåsigt samt i opalt utförande.