Westal utvecklar miljömässigt långsiktiga och hållbara produkter. Hela processen, från skiss till färdig produkt, kontrolleras noggrant. Material och komponenter ska hålla för våra högt ställda krav så att vi stolt kan garantera kvaliteten på de produkter som lämnar fabriken i Bankeryd.

Energiförbrukningen under själva användningstiden står för en stor del av armaturens totala miljöpåverkan och därför är Westal’s främsta bidrag till miljön att utveckla energieffektiva produkter. Vår ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel från utveckling, tillverkning och användning till återvinning.

I vårt övergripande miljöarbete strävar vi efter:

– att uppfylla och helst överträffa kraven gällande lagstiftning på miljöområdet.
– att hushålla med våra resurser, såväl energi som råvaror, och att maximera återvinningen i hela processen.
– att beakta miljökonsekvenserna innan nya råvaror, produkter och produktionsutrustning införskaffas.
– att ställa krav på miljöhänsyn och långsiktighet hos samtliga av våra leverantörer och samarbetspartners.
– att ständigt utveckla miljöarbetet genom nya målformuleringar och regelbunden uppföljning i våra processer och rutiner.
– att alltid leverera kvalitativa produkter som våra kunder vill behålla, använda och glädjas åt länge!

 

Testning och återvinning

Samtliga våra armaturfamiljer är tredjepartstestade för CE-märkning och uppfyller kraven för elsäkerhet. Alla produkter testas dessutom individuellt innan dom paketeras för leverans.

Vi är anslutna till REPA-registret för återvinning av förpackningar samt medlemmar i Elkretsen för återvinning av elskrot och elektronik. Alla metaller, kemikalier och övrigt avfall återvinns via vår partner Stena Recycling.