Vid fabriken i Bankeryd sträcker sig de kraftiga småländska tallarna mot en blå himmel. Några hundra meter bort slår vågorna från Vättern mot det branta bergsväggarna.

I över 70 år har vi tagit långsiktiga beslut och det ska vi fortsätta med, det är en självklarhet, en del av vårat DNA. Vi tar ansvar här och nu, ett ansvar som ska eka in i framtiden. Detta formar oss som individer och hur vi tänker när vi utvecklar produkter.

Hållbarhet handlar om ett samspel som skapar vinning i alla led. Inom produktion, investeringar, sociala sammanhang och tekniska innovationer, genomgående ska långsiktig vinning fylla bolaget.

Det är med glädje Westal ser att ansvar för människa och miljö har blivit en så naturlig del i näringslivet. Det är tydligt att många av Westals kunder värderar produkter som är tillverkade i Sverige högt. Fler och fler frågar också specifikt efter produkter där man kan byta ut delar, t.ex. LED-modulen och på så sätt förlänga produkternas livslängd. Ett lysande exempel på detta är vår Jönköpingslykta, som efter att ha belyst och smyckat Rådhusparken i Jönköping i många år kan skruvas ner, konverteras till den senaste LED-tekniken och därefter monteras på plats igen. Långsiktiga beslut i alla led som ger förutsättningar för att klara av att leva som man lär.

För den del av tillverkningen som sker utomlands är nära kommunikation, insyn, värderingsutbyte och långsiktiga relationer en förutsättning för att kunna agera hållbart.
”De personliga relationerna, att ta sig tid för varandra och tydliggöra mjuka värden har varit en framgång för oss”

 

Med effektiv återvinning minskas avtrycket

För att minska påverkan från utveckling och produktion samarbetar Westal med Stena, och återvinner produktionsavfall i största mån. Stena samlar in majoriteten av avfallet, och återvinner effektivt och professionellt för miljöns bästa.
Westal är anslutna till förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI. Detta är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar i Sverige samlas in och återvinns. Westal är även medlem i Elkretsen. Detta möjliggör en effektiv återvinning av elskrot och elektronik.


Armaturer med materialdeklaration

Materialval i produkter speglar avtrycket på miljön. Genom att tydliggöra vad produkterna innehåller med en materialdeklaration skapas ett fokus och en tydlighet gällande påverkan. Det skapar förutsättningar för tillverkare och kunder att ta kloka beslut. Beslut som minskar avtrycket på miljön. Vi tillhandahåller materialdeklaration på alla våra produkter.
Kontakta oss gärna och fråga om våra produkter deras innehåll och våra transporter.

 

Tester ger hög kvalitet

Våra produkter testas så att våra kunder ska vara säkra på att de håller bra kvalitet. De armaturer vi tillverkar utomlands testas innan de packas av kunnig personal på plats. De produkter som vi inte har möjlighet att testa själva, skickas iväg på testning för att garantera att de håller den höga kvalitet som vi kräver av dem.
I verkstaden i Bankeryd arbetar löpande våra tekniska specialister med tester, utveckling och kvalitetsförbättringar.

 

Glädje i att få hjälpa

Westal stödjer stiftelsen Människa medmänniska. Genom att engagera sig utanför sitt närområde och bolagets vanliga kontaktytor bidrar Westal till ett bättre liv för barn i Rumänien. Dessutom så hjälper de Westal att få nya perspektiv och behålla fötterna på jorden.