Under våren 2019 har Westal genomgått ett omfattande arbete kring hållbarhet och produktion. I samarbete med olika externa partner har vi utbildat oss och landat i en genomförd klimatanalys av Westals möjligheter att tillverka klimatneutrala produkter.

Syftet är, utöver att vi på Westal vill skaffa oss kunskap om vår klimatpåverkan för att kunna reducera den, kunna inspirera till hopp och väcka medvetenheten i klimatfrågan.

Vi har i oktober 2019 lanserat en klimatsmart armaturserie. Beräkningarna bygger på intern data samt data från våra leverantörer och emissionsfaktorerna från erkända databaser. Vi redovisar våra produkters klimatpåverkan fram till färdig vara, med transporter räknade på närmsta led.

Vi hoppas att detta ska öka medvetenheten hos våra kunder att välja klimatsmarta produkter.

Designer 
Per Johansson

Per Johansson har arbetat sedan 1973 på det då familjeägda Westal, både som drivande av bolaget men även som designer och konstruktör.

Per arbetade fullt ut fram till 2015 och står bakom flera av företagets idag storsäljare. Den största framgången kom i slutet av 90-talet i och med Tellus, som blev en riktig trendsättare i hela Sverige.

Efter det kom de välkända armaturerna, Alefors och Arnäs som följd av denna framgång. Även våra klassiska kopparlyktor som t.ex. Viresjö och Slottsgård samt våra snygga gjutjärnsstolpar och gjutjärnspollare, Max I och II är designade av Per Johansson.

2013 togs de svensk tillverkade parkarmaturerna Domsand och Ringby/Nordby fram av Per.

2019 är Per åter redo för att nytt design-uppdrag på Westal. Denna gången är det vår klimatneutrala armaturserie, Trius