Övrig Teknisk info

 

Anpassningar stolpe – armatur

Våra stolparmaturer kan anpassas till olika stolpalternativ genom att stolparmaturens muff/övergång ändras till stolpens toppdiameter. Westal kan tillhandahålla ett antal olika övergångar för detta ändamål och det går även tillämpa på befintliga stolpar ute hos kund. Vänligen uppge önskade mått vid kontakt med oss eller återförsäljare!

Adapter stolpe –fundament

Samtliga stolpar i WESTAL’s sortiment har som alternativ en adapter som passar stolpens fotplatta och direkt till färdiggjutet betongfundament 108/700, med ett infästningsdjup på 450mm.

Diffusor

Detta är ett nytt svenskt ord, ett praktiskt låneord från engelskan, som avser en genomlyslig, translucent och diffuserande del av en ljusarmatur. Det handlar oftast om ett bländskydd i form av en plan eller välvd skiva, eller kupa av glas eller plast, vanligtvis i opalvit infärgning.

Driftdon

Driftdon kallas de elektriska förkopplingsdon, små strömbegränsande elkomponenter, som behövs för drift av lysrör och övriga urladdningslampor, induktionslampor och LED. Från början var det en liten reaktor eller drossel med en lindad järnkärna.

Reaktorn kombinerades i en armatur med en tändare och en kondensator. Dessa reaktorer, som kallas för magnetiska don är fortfarande ett mycket bra alternativ för utomhusarmatuer pga. dess pålitlighet. Nyare teknik med elektroniska driftdon (för lysrör s.k. högfrekvensdon eller HF-don) har förbättrade driftegenskaper för ljuskällorna och ger ytterligare energibesparing. Dock är dessa don mer känsliga för yttre påverkan av väder och vind, vilket bör beaktas vid planering av utomhusbelysning. Ytterligare fördelar är dock att den nya tekniken underlättat ljusreglering av de flesta ljuskällor. Den snabba teknikutvecklingen har gett armaturtekniken en rad nya elektroniska komponenter med utländska namn som driver, konverter, transformer, power supply m.fl. De är alla till för att driva, styra, omforma eller transformera ström för att alstra ljus och samlas alltså under beteckningen driftdon.

HF

HF står för högfrekvens som i belysningssammanhang innebär att den vanliga nätfrekvensen 50 Hz förvandlas till över 30.000 Hz. 
För urladdningslampor – lysrör och HID-lampor – innebär detta dels högre ljusutbyte, dels en kraftigt reducerad modulation (flimmer) från omkring 40 till 1. Lysrörs och högtryckslampors livslängd påverkas gynnsamt och ljusutbytet under livslängden förblir så gott som konstant. Ljusreglering underlättas och de elektromagnetiska fälten reduceras till ungefär hälften.

HF-don

Detta är den lilla elektroniklåda (driftdon) som genom att ersätta reaktor, tändare och kondensator i ”konventionella” lysrörsarmaturerer styr lysröret på ett betydligt fördelaktigare sätt vad gäller ljuskomfort, energiförbrukning och lamplivslängd. För ljusreglering krävs en speciell typ av HF-don som nu finns i analoga eller digitala system. HF-don är på stark utbredning och finns idag i de allra flesta moderna lysrörsarmaturer.

Isolationsklass

Armaturer klassas för elektrisk isolation i tre klasser: Klass I = Armatur med driftisolering, för jordad anslutning.
Klass II = Armatur med dubbel isolering, för anslutning till skyddsjordade uttag med ”europapropp”. Klass III = Armatur för anslutning till skyddsklenspänning (”lågvolt”) via separat transformator.

klass I Klass I
klass II Klass II

 

Kapslingsklass

Kapslingsklass eller skyddsform anger armaturers skydd mot beröring, inträngande av damm, fukt och väta. Detta anges i kapslingsklasser med så kallade IP-nummer (IP= internal protection). Följande IP-beteckningar används: 20, 21, 23, 43, 44, 54, 55, 56, 65 och 67.

Första siffran anger skydd mot beröring och inträngande av damm:
2 = beröringsskyddad
3 = beröringssäker
4 = beröringssäker
5 = dammsäker
6 = dammtät

Andra siffran i IP-numret anger skydd mot inträngande av vätska:
0 = oskyddad
1 = droppskyddad
3 = strilsäker
4 = sköljtät
5 = spolsäker
6 = spolsäker
7 = vattentät

IP23 till IP44 är de kapslingsklasser eller skyddsformer som normalt gäller för armaturer för normal utomhusmiljö.

Livslängd

Ljuskällors livslängd är viktig för driftekonomi och miljö. Ibland är det svårt att jämföra ljuskällefabrikanternas livslängdsuppgifter som inte alltid definieras.
Medellivslängd, egentligen medianlivslängd, definieras som antalet brinntimmar när 50 % av ljuskällorna fortfarande lyser.
Ingen hänsyn tas till ljusnedgången för de ljuskällor som fortfarande lyser. Denna livslängdsdefinition används för glödlampor, halogenlampor, lysrörslampor, kompaktlysrör och metallhalogenlampor.
Service life är livslängd för lysrör. Definitionen är antalet brinntimmar efter vilka 80 % av det installerade ljusflödet återstår efter både lampbortfall och ljusnedgång. För de vanligaste lysrören innebär detta att 10 % av lysrören har slocknat och att resten uppvisar ljusnedgång på 10 %. För lysrör är därför begreppet service life en bra utgångspunkt för planering av gruppbyten och annat.

Underhåll

Inom gatu- och vägbelysning är ”användbar livslängd” den viktigaste uppgiften, det antal brinntimmar som uppnåtts när 10 % av ljuskällorna har slocknat.
Livslängd för LED är vanligtvis antalet brinntimmar när ljusnedgången är 30 %. Den betecknas då L70. Den elektriska livslängden är lång och ljusnedgången är den dimensionerande faktorn. Man kan komplettera med ett förväntat bortfall, t.ex. 20 % som betecknas B20. Observera att livslängder som anges för själva dioderna inte är detsamma som armaturens livslängd. Armaturkonstruktion, driftdon och placering är avgörande för verklig livslängd. Det är därför viktigt att istället granska redovisningen för den kompletta LED-armaturen.

Sockel

Sockeln är en ljuskällas kontaktdel till lamphållaren. Gängsocklar för vanliga glödlampor kallas E27 medan små klotlampor och kronljus vanligen har den mindre sockeln E14. Lysrör har stiftsockel. Kompaktlysrör har 2-stifts (för konventionella don) eller 4-stifts sockel (för HF-drift).

Utfasning av glödlampan

Den 18 mars 2009 utfärdade EU-kommissionen en förordning om ekodesign av ljuskällor, vilket innebär att den traditionella glödlampan fasas ut. Motivet till EU-beslutet är enkelt - glödlampor är inte energieffektiva. Av den energi som matas in blir endast 5 % synligt ljus medan resten blir värme. Den 1 september 2009 förbjöds tillverkning och import till EU av alla matta glödlampor liksom klara glödlampor på 100 W eller mer. Dessa lampor får dock fortfarande användas och affärerna får sälja ut sitt kvarvarande lager. Hela utfasningen ska vara klar i september 2012 då tillverkning och import av de sista kvarvarande 15 W glödlamporna förbjuds. Konsumenten har med andra ord ett par år på sig att vänja sig till denna stora förändring. Utfasningen av glödlampan innebär, enligt Belysningsbranschens beräkningar, för Sverige en energibesparing på 2 TWh och en minskning av CO2-utsläppen i Europa på 0,7 miljoner ton.

Utfasningen sker enligt följande tidtabell

Matta lampor: – 1 september 2009, förbud mot alla matta glödlampor.
Klara lampor: – 1 september 2009, förbud mot klara glödlampor på 100 W och däröver.
– 1 september 2010, förbud mot klara 75 W glödlampor.
– 1 september 2011, förbud mot klara 60 W glödlampor.
– 1 september 2012, förbud mot klara 40 och 25 och 15 W glödlampor.
– 1 september 2013, skärpta krav på prestanda på lågenergilampor och LED lampor.
– 1 september 2016, skärpta krav på halogenlampor och alla lampor > 60 lm.