Westal har funnits i över sju decennier och är ett expansivt företag, som har fyrdubblat sin omsättning de sista åren. Idag ligger omsättningen på 120 miljoner och målet är att nå 250 miljoner inom 5 år. Westal tillverkar, utvecklar och marknadsför belysningsarmaturer och belysningslösningar för utomhus- och inomhusbruk till privat och offentlig miljö.
Tillverkningen sker företrädelsevis i Sverige. I de fall då svensk produktion inte kan tillämpas använder vi utländska underleverantörer och ser till att svensk kvalitet och design kan garanteras. Försäljningen sker främst till elektriker via grossister och föreskrivande led, men även till butikskedjor och fristående butiker.
Totalt har Westal 30 st anställda.

Vi på Westal är måna om att du ska känna dig trygg i din kontakt med oss. Vi har anpassat vår hantering av personuppgifter till dataskyddsförordningen (GDPR) som gäller inom EU. De personuppgifter vi samlar in är i första hand sådana som du själv uppger till oss (som mobilnummer, mailadress etc.) när du tar kontakt med oss i samband med att du visar intresse för en tjänst. Vi använder dina personuppgifter för att kunna ta kontakt med dig under pågående rekryteringsprocess eller för att lämna tips till dig om nya tjänster som vi tillsätter.
Du har alltid rätt att få veta vilka uppgifter vi har om dig i våra register, att få dem rättade eller raderade och du kan säga nej till direktmarknadskommunikation från oss. Kontakta oss i så fall på info@westal.se

Om vi tar del av ditt CV i samband med en rekrytering eller som en spontanansökan hanterar vi rensning av dessa enligt GDPR. Vi lämnar aldrig ut ditt CV till externa parter utan ditt godkännande.

Spontanansökan
Finns det ingen ledig tjänst som passar dig ute just nu är du alltid välkommen med en spontanansökan. Denna skickar du till info@westal.se