2021-04-13

Trius - för miljön

Vid produktframtagning arbetar vi ständigt med utveckling och förbättring för att minska vår miljö- och klimatpåverkan både på nya och befintliga produkter. Det gör vi för att skapa en ljusare och mer hållbar framtid med hållbara produkter hela vägen, från råvara till färdig produkt. Under 2020 lanserade vi en armaturserie där vi valde att göra lite till. TRIUS är våra första helt klimatneutralt framtagna armaturer. Läs mer om Trius genom att klicka under "länk" nedan.

Hållbarhet hela vägen, från råvara till färdig produkt. Upptäck Trius, våra första helt klimatneutralt framtagna armaturer.