Trius - en klimatneutral armaturserie


I vår produktion strävar vi efter hållbarhet hela vägen, från råvara till färdig produkt. Vårt mål är en så liten miljöpåverkan som möjligt. Under 2020 tog vi vårt miljöarbete ett steg längre och tog fram vår första helt klimatneutralt framtagna armaturserie, Trius.


Genom ett gediget förarbete gjordes noggranna beräkningar på hur stor klimatpåverkan skulle bli vid tillverkning av Trius. Beräkningarna omfattar hela kedjan från utvinning av råmaterial, transporter, materialval etc. till färdig produkt. Redan i skiss-stadiet och vidare genom hela processen togs miljömedvetna beslut och åtgärder vidtogs för att kunna genomföra en produktion med så liten klimatpåverkan som möjligt.
Då Trius tillverkas i vår fabrik i Bankeryd uppfyller den de tre viktiga ledorden i Westals miljöarbete; närproducerat, utbytbarhet och säkerhet.  

Trots en genomgående hållbar process når vi inte utan miljökompensering en 100% klimatneutral produktion av Trius. Därför miljökompenserar Westal för kvarvarande koldioxidutsläpp.

Westals klimatkompensation stödjer ett projekt för trädplantering i Panama, där avskogning är ett stort problem och återplanteringen är undermålig. Att plantera nya träd binder inte bara koldioxid, utan det binder och säkrar även vatten vilket i sin tur minskar risken för erosion. Projektet bidrar också till social utveckling och utbildningsmöjligheter i regionen.
 

Klimatkompensation är ett komplement till vårt övriga hållbarhetsarbete – inte en ersättning. Målet är att fler av våra armaturer skall bli klimatneutralt producerade i framtiden.

Trius finns som väggarmatur samt pollare - Läs mer här: