Belysning för sporthall

I sport- och idrottshallar krävs en belysningslösning med stor flexibilitet.

Armaturerna behöver vara robusta och tåliga för att klara att träffas av hårda skott. De skall också ge en bra och bländfri allmänbelysning, samtidigt som att hallens olika användningsområden och idrotter har skilda krav på ljusbild och ljusmängd, vilket ökar behovet av en belysningslösning där ljuset enkelt kan styras och förändras.

En idrottsgren med föremål och människor i snabb rörelse, som exv. badminton eller innebandy, kräver ofta mycket ljus. Ett jämnt ljus i hallen dämpar oönskade skuggor och andra störningar, och ökar fokus och prestation. Samtidigt är det viktigt att ljuset inte bländar då bollar och rörelser innebär att blicken ibland är upp i taket, både av utövare och publik.

Används hallen också för dans- eller teaterföreställningar, föreläsningar etc. finns behov av att kunna dämpa belysningen i hela eller delar av lokalen. Många hallar har också väggar för att lokalen skall kunna användas av två olika verksamheter samtidigt, och då krävs möjlighet att styra belysningen separat i de olika delarna av hallen.

Hur mycket hallen nyttjas under dagen och veckan ställer krav på möjlighet att styra och anpassa belysningen. Här kan rörelsedetektorer eller annan typ av närvarostyrning sänka energiförbrukningen och öka livslängden på armaturerna.

I Sverige använder man sig av Måttboken som ges ut av SKL (Sveriges Kommuner och Landsting) när man ställer kraven på belysning i sporthall. Denna skiljer sig från Standarden SS-EN 12193:2007 Ljus och belysning – Sportbelysning genom att ställa högre krav på vertikala belysningsnivåer. I Måttboken finns dessutom anvisningar för andra delar av sporthallens – så som omklädningsrum, publikområde, förråd etc.