Belysning för skolsal

Belysningen i klassrum och föreläsningssalar är viktig för att skapa en bra lärmiljö, och för att eleverna skall orka hela dagen. Bra arbetsljus kan hjälpa inlärning och öka koncentrationsförmågan över dagen. Det finns med andra ord mycket att vinna på att ha rätt belysningslösning i klassrummet. 

I dagens klassrum anpassas ofta layout och möblering under dagen för olika lektionstyper, gruppstorlekar etc, och belysningen bör därför också kunna anpassas för olika behov. Att kombinera direkt och indirekt symmetriskt ljus skapar en bra och behaglig allmänbelysning i klassrummet. För mycket direkt ljus skapar för skarpa kontraster och kastar skuggor som kan störa arbetet och ögat.
Utrymmet framför tavlan bör belysas med ett mer riktat asymmetriskt ljus för att minska reflexer och skapa en bättre presentationsmiljö.
Naturligt dagsljus är det bästa i de flesta miljöer och att använda armaturer med möjlighet att ändra ljusets färgtemperatur har en positiv effekt på välmående och ger piggare elever som presterar bättre. Fullspektrumarmaturer ger bättre färgåtergivning, samt ett behagligt ljus som är bättre för ögat.

Lektor består av 3 olika armaturhus

Lektor Tak med symmetrisk ljusflöde monteras dikt tak.
Lektor Whiteboard som har ett lätt asymmetriskt ljusflöde som gör att man får belysning på t.ex. whiteboard iutan störande reflektioner. 
Lektor Pendlad med upp och nedljus för delat på 50/50. Ljuset skapar ett indirekt ljus som minskar oönskade skuggor och ger en bättre utbildningsmiljö.

Alla armaturer finns med on/off och DALI. Har en lätttillgänglig installationslucka och är enkla att monteras ihop med hjälp av ett skarvstycke (tillbehör).

Lektor - Anpassad för hela skolsalens belysningsbehov

Allmäna ytor

Avdelning Allmänbelysning (lux)
Matsalar 200
Pausrum 100
Kapprum, badrum, toaletter 200
Entré 200
Korridorer 100*
Trappor 150*
* Utan särskilda ljuskrav.  


Utbildningsalar

Avdelning Allmänbelysning (lux) Platsbelysning (lux)
Klassrum 300**  
Föreläsningssal 500  
Skrivtavla   500
Datorsalar 300 500
Korridorer 100  
Lärarrum 300  
Kontorsarbete 300 500
Lekrum 300  
Idrottshall Varierande, minst 300 lux och vid tävlingar 500 till 1000 lux
Skolmatsalar 200  
Bibliotek, bokhyllor 200  
Bibliotek, läsytor   500
** 500 lux om klassrum används under kvällstid.