Westal - Armaturfabriken i Bankeryd

 

Vi på Westal bär på stolta traditioner och har i mer än sex decennium utvecklat funktionella och estetiskt tilltalande armaturer för utomhusmiljö. Armaturernas tilltalande och i många fall unika formspråk, är ett resultat av ett mångårigt och konstruktivt samarbete mellan formgivare och konstruktörer; kreativitet, teknik, kunskap och tradition i symbios – direkt på fabriksgolvet.

Ägare

Westal ägs tillsammans med VD:n Frida Alexandersson ihop med den privatägda Simonssongruppen där Stig-Olof Simonsson är huvudägare. Genom Simonssongruppen har Westal en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt. Simonssongruppens ambition är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv. Vi är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer. För mer information om Simonssongruppen besök www.simonssongruppen.se.

Holger Johansson grundare av Westal ABHistoria

Westals grundare Holger Johansson monterade belysning i småländska uthus redan på 40-talet. Med ett genuint intresse för belysning växte rörelsen fort och 1947 kunde Holger starta det som blev armaturfabriken i Bankeryd. Många av Holgers ursprungliga armaturer finns kvar i vårt sortiment än idag. På samma plats utvecklar och tillverkar vi fortfarande belysning – idag med framtidens arkitektur i blickfånget.

I mitten av åttiotalet sker ett generationsskifte då Holgers son Per tar över fabriken och Westal fortsätter att framgångsrikt utveckla produktionsteknik och design. Under det nya millenniet har Westal stärkt sin position som innovativt belysningsföretag genom flera samarbeten med några av Sveriges ledande designers. Resultatet är unika, genomtänkta och högkvalitativa armaturer. Westal är och förblir ett traditionsrikt och innovativt belysningsföretag, som med brinnande engagemang från vår lokala ägare och samtliga medarbetare, levererar kvalitativa och spännande lösningar till medvetna kunder.

Ljus- och designfilosofi

För oss på Westal är ljuset en naturlig del av designen, en armatur ska pryda sin miljö under dygnets alla timmar. Ljuset ska vara behagligt och mjukt att uppleva samt fylla den funktion som användaren önskar.

Westal arbetar aktivt och långsiktigt med design. För oss innebär design ett övergripande förhållningssätt till produktutveckling. En produkt från Westal är anpassad efter nordiska klimatet. Samtliga delar av processen är därför noggrant kontrollerade; från behov på marknaden till färdig produkt. Detta ställer höga krav på ett nära samarbete mellan designern och produktionsavdelningen, vilket har varit en självklarhet för oss genom alla tider. Sedan 2009 samarbetar Westal också med ett antal utvalda designers såsom ljusdesigner Torbjörn Eliasson och Andreas Sture från White Arkitekter samt den unga och progressiva designstudion Form Us With Love.

Belysningstekniskt jobbar vi bara med de bästa leverantörerna och utgår med en bred teknisk bas som möjliggör att vi, och kunden, kan anpassa armaturen till den ekonomiskt och visuellt bästa ljuskällan för tiden.

Wstal verkstad

Miljö

Westal utvecklar miljömässigt långsiktigt och hållbara produkter. Hela processen, från skiss till färdig produkt, kontrolleras noggrant. Material och komponenter ska hålla för våra högt ställda krav så att vi stolt kan garantera kvaliteten på de produkter som lämnar fabriken i Bankeryd.
Energiförbrukningen under själva användningstiden står för en stor del av armaturens totala miljöpåverkan och därför är Westal’s främsta bidrag till miljön att utveckla energieffektiva produkter. Vår ambition är att begränsa armaturens miljöpåverkan under hela dess livscykel från utveckling, tillverkning och användning till återvinning.

I vårt övergripande miljöarbete strävar vi efter:

– att uppfylla och helst överträffa kraven gällande lagstiftning på miljöområdet.
– att hushålla med våra resurser, såväl energi som råvaror, och att maximera återvinningen i hela processen.
– att beakta miljökonsekvenserna innan nya råvaror, produkter och produktionsutrustning införskaffas.
– att ställa krav på miljöhänsyn och långsiktighet hos samtliga av våra leverantörer och samarbetspartners.
– att ständigt utveckla miljöarbetet genom nya målformuleringar och regelbunden uppföljning i våra processer och rutiner.
 att alltid leverera kvalitativa produkter som våra kunder vill behålla, använda och glädjas åt länge!

Samtliga våra armaturfamiljer är testade hos elsäkerhetsprovningen INTERTEK/SEMKO och uppfyller självklart kraven för CE-märkning. Individuellt testas dessutom alla produkter innan dom paketeras för leverans. Vi är anslutna till REPA-registret för återvinning av förpackningar samt medlemmar i Elkretsen för återvinning av elskrot och elektronik. Alla metaller, kemikalier och övrigt avfall återvinns via vår partner Stena Recyceling.

Montera och använda Westal’s produkter

Westal har arbetet med utomhusarmaturer i mer än 60 år. Det har gett oss unik kompetens för att utforma och tillverka produkter som är enkla att montera och underhålla. Det är också självklara kriterier som tas i beaktande vid varje ny produktframtagning. Samtliga material som används klarar många år i det krävande nordiska klimatet. Pollare och stolpar är t.ex. anpassade för de vanligaste varianterna av betongfundament eller ingjutningsjärn. Armaturerna är dessutom utformade med luckor eller infattningar vilket förenklar vid installation och vid byte av ljuskällor.

Vi är också stolta att kunna erbjuda våra kunder reservdelar till flertalet av våra klassiska armaturer som funnits i årtionden. Genom vår egen försorg och gediget kunnande har vi ofta lösningar på kundunika problem. I branschen är vi väl kända för vår höga servicegrad!