2015-09-07
 
Måndagförmiddag och arbete pågår för fullt i fabriken för att färdigställa och få ut alla armaturer till våra kunder!