2015-12-20

Westal blev bästa leverantör under Storels belsyningsmässa 2015 i Borås!