2013-09-16

Chemetall hjälper oss ta få fram bästa avfettning och rengöringsmedlen för våra produkter. Här är vi och besöker dem och ser till hur labbarna går till.