2017-03-09

 

Rivningsarbete i Bankeryd

Nu är rivningsarbetet igång. Snart försvinner väggarna helt och vi får ett öppet kontorslandskap. :)