2018-03-26

Ulf Olsson

Ulf Olsson
Hur länge har du jobbat på Westal? Sedan december 2012
Vilka arbetsuppgifter har du? Försäljningsansvarig
Vad gjorde du tidigare? Säljledare/export säljare
Vad är ditt bästa minne från tiden som du vart på Westal? Första kinaresan den var både lärorik och spännande
Dold talang? Dold och dold men hyfsat på mat
Fritidsintresse? Fiskar en del skaldjur som hummer och kräftor