2016-11-29

 

Jörgen och Frida besöker beläggningsleverantören Korroterm som är bäst i Europa på termoplast :).