2016-06-01

Johan fotar våra nya bryggfästen och pollare.