2017-02-02

Hanna monterar

Allt ska läras första dagen på Westal, här ser vi Emelie som insturerar Hanna på montering.