2018-10-10

Mellanchefer på Westal var på föreläsning med Tomas Gunnarsson med ämnet ”Lyft sig själv och andra” Det var givande och nyttigt! På bild har ni Denise, Johan och Ulf. Även Frida, Robert, Ulla, Michael och Ara deltog.