2016-09-15

 

 

Nordens störta elmässa, den 19-20 oktober, Kistamässan, Stockholm! 

 

Mikael bygger och förbereder inför Easyfairs i Stockholm, Välkommen till monter F03!