2018-09-11

Bilder från idag när personlen utbildas i 5S av Johan och Robert. 5S är en japansk metod för att skapa ordning och reda på arbetsplatsen. Metoden utvecklades ursprungligen hos Toyota. Man brukar säga att det står för:

  • Sortera/Inventering
  • Systematisera/Placering
  • Städa alt. Skick/Initialrengöring
  • Standardisera/Rutiner
  • Se till alt. Sköt om/Disciplin.