Ljuskällor – basinformation

 

Westal använder bara ljuskällor från erkända kvalitetsfabrikat i Europa. Under framtagningen av nya produkter så utgör val av ljuskälla en mycket viktig del av processen då den är primär för produktens funktion och totala kvalitet. Genom att vi samarbetar med de främsta tillverkarna så kan vi också säkerställa en hög kvalitet på ljuskällorna, bra livslängd, ljuskvalitet och ljusutbyte.

Hos oss beställer man ljuskällan som ett tillbehör där vi rekommenderar ett urval av passande ljuskällor, avsedda och testade till just ditt armaturval. Det är viktigt att kunden får rätt ljuskälla redan från början då både upplevelsen av, och livslängden på armaturen annars kan avvika från specifikation.

Gruppindelning av Ljuskällor

Elektriska ljuskällor producerar en energistrålning, fotoner, som i ögon och hjärna förvandlas till ljus och seende. I vanliga glödlampor upphettas en metalltråd så att den glöder och utsänder ljus. I lysrör och andra urladdningslampor åstadkommer man en elektrisk urladdning i ett rör eller brännare med lämplig fyllnadsgas. Urladdningen ger upphov till strålning som till viss del är synlig. Oftast bildas även UV-strålning, som omvandlas till ljus med ett lyspulver. Den tekniken används i lysröret. Slutligen kan man alstra ljus i halvledare (lysdioder, LED). I dessa frigörs fotoner när en ström flyter genom dioden och tillför fria elektroner.

Strålning kan därmed alstras på olika sätt och indelas i följande huvudgrupper:

• Glödljus: normalglödlampor och halogenlampor (nätspänning eller ”lågvolt”)
• Urladdningsljus: lågtryckslampor (lysrör i alla former) och högtryckslampor (t.ex. metallhalogen och högtrycksnatrium)
• Luminiscensljus: LED = ljusemitterande dioder;
• Induktionsljus: Exempelvis QL (Philips) och Endura (Osram)

Ljuskälla väljer man främst för dess visuella, energieffektiva och driftmässiga egenskaper. Miljöpåverkan och livscykelkostnad är också viktiga kriterier.
Ljuskällors egenskaper och prestanda anges som • ljusflöde (lm) • färgtemperatur (K) • färgåtergivning (Ra) • effekt (W) • ljusfördelning (cd/rymdvinkel) • verkningsgrad (lm/W) • livslängd (h)

Jämförelsetabell i lumen för vanliga ljuskällor med E27 sockel

 Glödlampa  Halogen  Lågenergi  Led-ljuskälla
Glödlampor Halogen Lågenergi Led
15 W 119 lm 125 lm 136 lm
25 W 217 lm 229 lm 249 lm
40 W 410 lm 432 lm 470 lm
60 W 702 lm 741 lm 806 lm
75 W 920 lm 970 lm 1055 lm
100 W 1326 lm 1398 lm 1521 lm
150 W 2137 lm 2253 lm 2452 lm
200 W 3009 lm 3172 lm 3452 lm

 

Urladdningslampor

Urladdningslampor (High Intensity Discharge, HID) är utomordentligt energieffektiva och har lång livslängd. De genererar ett högt ljusflöde och har färgåtergivningsegenskaper som möter förekommande krav på ljuskvalitet, både vad gäller inomhusbruk i t ex butiker och utomhusbelysning såsom vägbelysning och parkbelysning. Driftkostnaden är väsentligt mindre tack vare kraftigt minskad elförbrukning och färre lampbyten.

Westal använder primärt Philips, GE’s och Osrams Metallhalogenlampor med G12 och E27 sockel. Medellivslängd beroende av modell är 12.000-16.000h.

Kompaktlysrör

Kompaktlysrören innebar ett verkligt genombrott i lysrörsutvecklingen. Lamptypen kan erbjudas i en mängd olika varianter, vilkas storlek, form och ljusfördelning är jämförbar med vanliga glödlampors, men med livslängder och verkningsgrader som är jämförbara med lysrörets. Jämfört med glödlampor ger kompaktlysrören normalt samma ljusflöde men med endast 20% av energiförbrukningen. Upp till 15-20 gånger längre livslängd – vilket sänker drifts- och underhållskostnaderna dramatiskt.

Ersättningstabell – riktvärden.

VANLIG GLÖDLAMPA LÅGENERGILAMPA E27 - REFERENSVÄRDE
   
100 Watt (klar/matt) 20 Watt
75 Watt (matt) 15 Watt
60 Watt (matt) 11 Watt
40 Watt (matt) 7 Watt
25 Watt (matt) 5 Watt

 

Halogenlampor

Halogenlampor ger betydligt mer ljus än våra klassiska glödlampor utan att ge avkall på det stämningsfulla varma ljuset. Man kan räkna med åtminstone en 30% effektsänkning jämfört med den klassiska glödlampan, dvs man får samma ljus men med 30% mindre tillförd energi. Livslängden för en vanlig halgogenlampa är ca 2.000h. Halogenlampor kan även med fördel förses med dimmer vilket också förlänger livslängden på ljuskällan.

VANLIG GLÖDLAMPA HALOGEN CLASSIC A - REFERENSVÄRDE
   
100 Watt (klar/matt) 70 Watt
75 Watt (matt) 52 Watt
60 Watt (matt) 42 Watt
40 Watt (matt) 28 Watt
25 Watt (matt) 18 Watt

 

LED

Lysdioden är den första ljuskälla som kan förena de ofta i kombination önskade fyra egenskaperna:

• att vara så liten som möjligt.
• att generera ljus på ett mycket energieffektivt sätt.
• att ha en lång livslängd. (20.000h-60.000h)
• att kunna ljusregleras (dim.) steglöst.

LED, Light Emitting Diode, som alltså är en unik ljuskälla, har utvecklats mycket snabbt under de senaste åren och har nu blivit alltmer intressant i olika belysningsapplikationer. Ljusutbytet från LED har ökat mycket snabbt, och idag kan man få vita LEDljuskällor med ett ljusutbyte på en bra bit över 100 lumen/watt (lm/W), kombinerat med en bra ljuskvalitet.

De vanligaste LED-komponenterna på kan delas in i två kategorier:

1. integrerade LED-moduler - Med detta avses moduler som är inbyggda i en armatur och inte kan bytas ut. Detta är en försvarbar lösning om den förväntade användbara livslängden på dioderna är längre än armaturens förväntade tekniska livslängd.

2. LED-moduler för inbyggnad - Med detta avses moduler som byggs in i armaturer och kan bytas ut utan att armaturen skadas, d v s, en typ av ljuskälla som kan bytas ut. Detta i sin tur är en lösning att rekommendera om armaturens förväntade tekniska livslängd är längre än diodernas förväntade användbara livslängd. Denna lösning ger också möjlighet till ett förtida utbyte av LED-modulen om det är motiverat av energibesparingsskäl.

LEDmoduler för inbyggnad kan också indelas i två huvudgrupper: LED-moduler med inbyggda driftdon och LED-moduler med separata driftdon. LED-moduler med inbyggda driftdon kan anslutas direkt till nätspänning och i vissa fall är de konstruerade så att LED-enheten är monterad i driftdonsenheten med en lampsockel som möjliggör byte av LED-ljuskälla. En praktisk lösning som förenklar underhållet om LEDenheten har en kortare användbar livslängd än LEDarmaturen. WESTAL arbetar primärt med LEDmoduler från Philips, Osram, Tridonic, GE och Optoga.

E27 LED

E27 LED kan sägas vara en modul för inbyggnad samt en ersättningsljuskälla till den gamla klassiska glödlampan och ett bra alternativ till E27 lågenergilampor. Utvecklingen av E27 LED går väldigt fort fram och allt bättre produkter kommer nu ut på marknaden. Idag kan man ersätta glödlampor upp till 60W, motsvarande 730-810 lumen, med LED med mycket hög ljuskvalitet, likvärdig färgtemperatur och betydligt längre livslängd, ca 25.000timmars. Det är inte bara ljusutbytet som stadigt förbättras, utan vi kan även räkna med att man får samma ljusutbyte på lägre effekter.
Westal tillverkar strategiskt en stor del av sortimentet med E27 sockel för att just kunna ha en öppen och framtidssäkrad produktplattform Detta då denna teknik ständigt utvecklas på ett positivt sätt och då dagens standard snabbt blir föråldrad. Du som kund kommer därmed ha möjlighet att kunna uppgradera din armatur med nya förbättrade ljuskällor i takt med teknikutvecklingen.