Westal har funnits i över sju decennier och är ett expansivt företag, som har fyrdubblat sin omsättning de sista åren. Idag ligger omsättningen på 100 miljoner och målet är att nå 250 miljoner inom 5 år. Westal tillverkar, utvecklar och marknadsför belysningsarmaturer och belysningslösningar för utomhus- och inomhusbruk till privat och offentlig miljö.
Tillverkningen sker företrädelsevis i Sverige. I de fall då svensk produktion inte kan tillämpas använder vi utländska underleverantörer och ser till att svensk kvalitet och design kan garanteras.
Försäljningen sker främst till elektriker via grossister och föreskrivande led, men även till butikskedjor och fristående butiker.
Totalt har Westal 30 st anställda.

Spontanansökan
Finns det ingen ledig tjänst som passar dig ute just nu är du alltid välkommen med en spontanansökan. Denna skickar du till info@westal.se

_____________________________________________________________________________