Ägare

Westal AB ingår i den privatägda Simonssongruppen med verksamhet inom bl a fastighetsutveckling (Tositokoncernen i Jönköping), utveckling av HR- och lönesystem (HRM Software i Växjö) och design (Westal i Bankeryd). Simonssongruppen är dessutom verksamt inom markutveckling i Bohuslän genom intressebolaget Lunneplan i Göteborg och inom hem- och företagsservice genom intressebolaget Stormtrivs i Jönköping. Huvudägare i Simonssongruppen är Stig-Olof Simonsson.

Genom Simonssongruppen har Westal AB en stark och långsiktig ägare med ett stort nätverk av företag och personer verksamma inom olika branscher, något som också våra kunder kan dra nytta av på olika sätt. Ambitionen är att växa ytterligare, såväl organiskt som genom företagsförvärv. Vi är måna om den företagskultur som byggts upp inom koncernen, präglad av värme och ödmjukhet mellan såväl medarbetare som i våra kundrelationer.